ZeNa chráněná dílna s.r.o.

ZeNa chráněná dílna s.r.o. Náchod byla založena v roce 2007. Jako jeden z důvodů založení této firmy je poskytovat pracovní zařazení lidem se zdravotním postižením. Firmám umožňujeme uplatnění náhradního plnění.

OZP - osoby se zdravotním postižením (ZPS)

Nyní zaměstnáváme 29 osob s pracovním omezením. Konkrétně to znamená, že vytváříme pracovní místa a zaměstnáváme osoby se zdravotním znevýhodněním. Termín znevýhodnění nahrazuje termín: Osoby se zdravotním postižením - OZP. Dříve se používal termín ZPS - osoby se změněnou pracovní schopností. Zajišťujeme pracovní místa pro osoby s částečným i plným invalidním důchodem.

Hlavní pracovní náplní je kontrola komponentů - hlavové opěrky, područky, boční díly dveří apod, které vyhotoví výrobní družstvo Sněžka Náchod, která je dodavatelem pro skupinu Automotiv. Tato činnost je rozvíjena a je hlavní obchodní činností společnosti ZeNa, chráněná dílna s.r.o. Náchod.

Naše dceřiná společnost PeTA chráněná dílna s.r.o. zajišťuje výstupní kontrolu a balení kosmetických výrobků pro společnost Schwan Cosmetic v Českém Krumlově.
Naše společnost již po několikáté obhájila certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 2014.

Náhradní plnění pro firmy

Touto službou naše společnost ZeNa chráněná dílna s.r.o. nabízí uplatnění náhradního plnění pro firmy, které nazaměstnávají osoby zdravotně znevýhodněné.

Nabídka náhradního plnění pro firmy zde.

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění  upravuje  zákon  o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v §  81- 84.

Náhradní plnění je jiný způsob splnění zákonné povinnosti zaměstnávat na každých 25 zaměstnanců 1 osobu se zdravotním znevýhodněním, tj. 4% z celkového počtu zaměstnanců. V  případě, že  sami  nezaměstnáváte  potřebný  počet  zaměstnanců  se  zdravotním postižením, můžete  tuto  povinnost  splnit odebráním výrobků, zboží nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50%  zaměstnanců se zdravotním postižením.

ZeNa chráněná dílna s.r.o. zaměstnává 29 zdravotně znevýhodněných osob z celkového počtu zaměstnanců 35.

PeTA chráněná dílna

 pecet infoaktualne 2017

ZeNa, chráněná dílna s.r.o. - netfirmy.cz Chráněné dílny, náhradní plnění - netfirmy.cz

Proč náhradní plnění?

5 výhod náhradního plnění
  • Splníte zákonem daný povinný podíl 4% při zaměstnávání OZP.
  • Získáte užitečné výrobky a praktické služby.
  • Ušetříte na odvodu do státního rozpočtu.
  • A tím optimalizujete náklady Vaší společnosti.
  • Předejdete udělení a vymáhání milionové sankce za neplnění povinného podílu.

Kontakt

ZeNa, Chráněná dílna s.r.o.
Smetanova 2065
547 01 Náchod
Tel.: 776 523 474
Tel.: 774 523 473
IMG_5229